Koniec języka za przewodnika!


Przeprowadzony został eksperyment - sprawdzono, czy osoby posługujące się różnymi językami są w stanie się porozumieć. Całe doświadczenie zostało nagrane. Ten krótki spot pokazuje reakcje uczestników, kiedy nagle dowiedzieli się, co ich łączy. Twoje dziecko też może być w ich grupie!

Sprawdź!

Dowiedz się więcej!


Eksperyment został przeprowadzony przez Fundację Edukacji Polonijnej, która wspiera polskie rodziny w zakresie edukacji dzieci przebywających na emigracji. Fundacja koordynuje projekt edukacyjny Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Pozwól swojemu dziecku dołączyć do grupy wielojęzycznych osób!

+48 12 44 66 865